Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: 2018-03-28 14:00 цагт

Бүртгэх өдөр:2018-03-01

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр: 2018-02-12

Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:"Өдрийн сонин"-гийн 2018-02-13, 2018-02-28-ны дугааруудад "Дорнод сонин"-гийн 2018-02-13, 2018-02-28-ны дугааруудад, "Зууны мэдээ сонин"-гийн 2018-02-13, 2018-02-28-ны дугааруудад

Хуралдах газар: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 8-р баг

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. "Адуунчулуун" ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан

2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, нэгж хувьцаанд ногдол ашгийг хувиарлах талаар,

3. ТУЗ-ийн гишүүд, хараат бус гишүүдийг сонгох

Шийдвэр:Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2018-02-07 №03

Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн: М.Шинэтогтох

Холбоо барих утас:89074148

МХБ олон нийтэд зарласан огноо: 2018-02-12