"Адуунчулуун" ХК 2022 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

"Адуунчулуун" ХК 2022 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Үзэх холбоос: https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/216/files/%D0%90%D0%A7%D0%A3-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-3%D1%80-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%20(1)(2).pdf