"Адуунчулуун" ХК их цэвэрлэгээнд нэгдэн байгууллагын хуваарьт газраа цэвэрлэлээ.

2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/185 тоот сумын Засаг даргын " Их цэвэрлэгээ зохион байгуулах" тухай захирамжийн хүрээнд Хэрлэн голын дагуух Их цэвэрлэгээнд нэгдэн байгууллагын хуваарьт газраа цэвэрлэлээ.