Удирдлагын баг

Гүйцэтгэх захирал Ш.Баясгалан

ТУЗ-ийн дарга Б.ШАТАР

Хайгуул, олборлолт хариуцсан дэд захирал Ш.ИДЭР

Ерөнхий нягтлан бодогч Б.ЭНХБААТАР